ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองศาลา

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

แสดงความยินดีกับนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ชนะเลิศ ในระดับ ม.ปลาย และอันดับที่ 2 ระดับ ม.ต้น
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 25 มิถุนายน 2559